Rilla Melati Bahri

Chief Creative Officer,Mini Monsters

Rilla amalgamates education and entertainment and is a pioneer of Malay speech & drama programmes in schools in Singapore. She has trained teachers and facilitators, create content and program syllabus, give talks to schools and the public and setting the benchmarking in providing Singapore with a locally produced content in relearning the Malay language to suit the present generation of kids. She also introduced the idea of a bilingual Malay-English glossary in Siri Aksi Adil.

Rilla mencantumkan pendidikan dan hiburan – beliau merupakan perintis program Drama dan Pertuturan di sekolah-sekolah di Singapura. Beliau seorang penceramah, pembimbing guru dan fasilitator dan banyak menghasilkan bahan pendidikan serta sukatan pelajaran drama untuk menghidupkan semula bahasa Melayu dan membuatnya relevan bagi kanak-kanak generasi hari ini. Beliau juga memperkenalkan idea dwi-bahasa dalam buku Siri Aksi Adil.

Full bio